Στο άρθρο αυτό σας παρουσιάζουμε την χρήση της μεμβράνης i-Gen της Megagen. Η μεμβράνη i-Gen μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με τα εμφυτεύματα της Megagen όσο και με συστήματα εμφυτευμάτων άλλων εταιρειών.

Στο περιστατικό αυτό χρησιμοποιήθηκε το εμφύτευμα Any Ridge της Megagen 4.5x11.5mm. Στον ασθενή έγινε ογκομετρική τομογραφία και κατόπιν μελέτη για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος στην θέση του κυνόδοντα (13).

Όπως βλέπουμε στην θέση  που θα τοποθετηθεί το εμφύτευμα το ύψος είναι αρκετό για την τοποθέτηση ενός μεγαλύτερου εμφυτεύματος ή ακόμη και του ίδιου (4,5×11.5mm) χωρίς να χρειαστεί η τοποθέτηση μοσχεύματος.

  • Στην περίπτωση τοποθέτησης μακρύτερου εμφυτεύματος , το σπείρωμα παρειακά θα είναι εκτός οστού.
  • Στην περίπτωση τοποθέτησης εμφυτεύματος μήκους 11.5mm θα  βυθίζονταν αρκετά στο οστό (οπότε δεν είναι αναγκαία  η οστική ανάπλαση ανεβάζοντας το κόστος του χειρουργείου), αλλά υπάρχει  ο κίνδυνος για περιεμφυτευματίτδα σε βάθος χρόνου.
  • Η αφαίρεση οστού στο  επιθυμητό ύψος επίσης δεν ήταν εφικτή γιατί η τοποθέτηση εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη θα είχε σαν αποτέλεσμα ένα ακαλαίσθητο προσθετικό μέρος.

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος μαζί με την προσθήκη μοσχεύματος Mega – Oss και της μεμβράνης i-Gen ήταν η μόνη επιλογή. Η μεμβράνη i-Gen  επιλέχτηκε σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη οργανική ή συνθετική μεμβράνη γιατί είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό που είναι το εμφύτευμα, η στήριξή της γίνεται από το ίδιο το εμφύτευμα και προσφέρει καλύτερη συγκράτηση του μοσχεύματος… Επίσης ο σχεδιασμός της είναι τέτοιος που η συγκράτηση του μοσχεύματος γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το  τελικό αποτέλεσμα (cortical bone – implant – Sline) να είναι το καλύτερο δυνατό.

Στην ογκομετρική τομογραφία που ακολουθεί , φαίνεται το εμφύτευμα τοποθετημένο και μπορούμε να διακρίνουμε και την μεμβράνη i-Gen που συγκρατεί το μόσχευμα. Όπως παρατηρούμε παρότι η μεμβράνη είναι από τιτάνιο φτιαγμένη δεν δημιουργεί καθόλου artifacts στην ογκομετρική τομογραφία και είναι διαπερατή από την ακτινοβολία