Τροχήλατο πτυελοδοχείο Kyri Water

Kyri Water Unit . Τροχήλατη πτυελοδοχείο. Μεγάλη χρησιμότητα, μικρές διαστάσεις.

Το τροχήλατο πτυελοδοχείο Kyri κάνει το ολοκληρωμένο χειρουργικό δωμάτιο πολυλειτουργικό. Επιτρέπει το ξέβγαλμα και τον έλεγχο της χειρουργικής αναρρόφησης χάρη στον υποδοχέα με δύο σωληνίσκους χειρουργικής αταρρόφησης