Αυτόματος διαχωρισμός των δοντιών, επανατοποθέτηση και παρουσίαση του περιστατικού σας στον ασθενή.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος

Δεν βελτιώσαμε απλά τον τρόπο της χειροκίνητης διαδικασίας και ανάλησης ενός ψηφιακού αποτυπώματος για ορθοδοντικής χρήσης. Τον επαναπροσδιορήσαμε.

Απλοποιώντας την ορθοδοντική ανάλυση με το CS Model +

Η Carestream Dental επαναπροσδιορίζει τη ροή εργασίας με το CS Model+, δίνοντάς σας έναν πιο γρήγορο και πιο διαισθητικό τρόπο ανάλυσης ψηφιακών μοντέλων, ώστε να μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και να βελτιώσετε την αποδοχή των περιπτώσεων.