Οδοντιατρική Κλινική Μπαρμπετσέα

Το οδοντιατρικό κέντρο Γεώργιου Σουλτάτη & Νικόλαου Σουλτάτη βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου 86 και είναι πλήρως εξοπλισμένο από την εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει πλήρως το οδοντιατρικό κέντρο  με μηχανήματα, συσκευές ψηφιακής απεικόνισης, κ.α.

 • Ιατρός: Οδοντιατρική Κλινική Σουλτάτη
 • Website: https://soultatisdental.gr

Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει το οδοντιατρείο με:

 • Οδοντιατρική Έδρα ΧΟ 4.6
 • Οδοντιατρική Έδρα Diplomat
 • Ενδοστοματικό Ψηφιακό Ακτινογραφικό CS 2200
 • Σύστημα Ψηφιακής Απεικόνισης RVG 6200
 • Ενδοστοματική κάμερα CS 1200
 • Ψηφιακό Πανοραμικό και Ογκομετρικός Τομογράφος CS 81003D
 • Αυτόκαυστο και λοιπός εξοπλισμός αποστείρωσης TECNOGAZ
 • Συστήματα ενδοδοντία Sybron Endo & Obtura
 • Laser Σληρών Ιστών Litetouch
 • Laser Μαλακών Ιστών Eufoton

Περισσότερα έργα μας