Σακουλοποιητής ONE

Ο σακουλοποιητής ONE είναι αναγκαίος για κάθε σύγχρονο οδοντιατρείο.

Μπορεί να δεχθεί ρολά διαμέτρων από 5cm έως 32cm και όποιο άλλο μέγεθος χρειάζεστε. Με εύκολο σύστημα εισαγωγής του χαρτιού και ειδικό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας με αντιστάτες. Με δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετική θερμοκρασία για φυσιολογικό κλείσιμο ή διπλό κλείσιμο με μέγιστο πάχος 12mm. Υπάρχει επίσης και ηχητική ειδοποίηση για λανθασμένη σφράγιση της σακούλας.

Ο σακουλοποιητής ΟΝΕ διασφαλίζει:

  • Πλάτος σφράγισης 12mm
  • Μέγιστο μήκος σφράγισης 32cm
  • Ευκολία στην εισαγωγή χαρτιού.
  • Ενεργός έλεγχος μέσω ζεύγους αντιστάσεων.
  • Ορατότητα της περιοχής κοπής
  • Ειδοποίηση για κακή σφράγιση της περιοχής.