Αυτόκαυστο Class B Onyx 8.0

Το αυτόκαυστο είναι η βασικότερη συσκευή μέσα στο οδοντιατρείο σας, γι αυτό και είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα που είναι γνωστό και αξιόπιστο με άριστη τεχνική κάλυψη. Το ONYX B είναι ένα νέο αυτόκαυστο της TecnoGaz spa., παγκόσμιος κολοσσός στο χώρο της απολύμανσης.

Πλεονεκτήματα

Κύκλοι για όλες τις ανάγκες

Το Onyx B 8.0 προσφέρει μεγάλη ευκολία και επιλογή στους κύκλους αποστείρωσης. Έτσι μπορείτε να διαλέξετε εσείς ενα τα εργαλεία σας θα είναι συσκευασμένα ή όχι, εαν ο κύκλος θα είναι κανονικός, γρήγορος ή εντατικός για τις χειρολαβές σας.

Χαμηλότερη καταναλωση ενέργειας

Το Onyx B. καταναλώνει χαμηλότερη ενέργεια από ότι ένα συμβατικό αυτόκαυστο κατηγορίας B. Αυτό έχει να κάνει με τον υπολογισμό του φορτίου. Οικονομικότεροα κύκλος και πιο φιλικό για το περιβάλλον.

P.I.D. Proportional Integral Derivate

Η φιλοσοφία και η λειτουργία του αύτόκαυστου είναι ο συνεχής έλεγχος των τιμών της θερμοκρασίας και της πίεσης μέσα στο αυτόκαυστο. Αυτό διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αποστείρωση. Το P.I.D. επεμβαίνει ανα πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του κλιβανισμού και διορθώνει όποιες παραμέτρους παρουσιάζουν απόκλιση από τις βασικές τιμές.

Αυτή η συσκευή λειτουγεί σας ένας “ενεργός τεχνικός” που ανα πάσα στιγμή επεμβαίνει στο σύστημα και ελαχιστοποιεί τις αναφορές λάθους μηνύματος για μεγαλύτερη αξιοπιστία του μηχανήματος

Μεγαλύτερο φορτίο

Σε αντίθεση με το Onyx 5.0 το Onyx 8.0 σας παρέχει μέγιστο φορτίο 8kgr. Με την χρήση του μπορείτε να κλίβανίσετε το διπλάσιο αριθμό εργαλίων εξοικονομόντας έως και 50% του χρόνου εργασίας.

30% Μεγαλύτεροι Δίσκοι

Η πιο μεγάλοι δίσκοι σας δίνουν την δυνατότητα να αποστειρώνεται πιο σωστά τα εργαλεία σας , ακολουθώντας τις ορθές οδηγίες για την τοποθέτηση των συσκευασμένω εργαλείων μέσα στο αυτόκαυστο. Αντί λοιπόν να στοιβάζετε τα σακουλοποιημένα εργαλεία σας, μπορείτε να τα τοποθετήσετε κανονικά πάνω στα δισκάρια για καλύτερη αποστείρωση.