THE Graft: Οστικό Χοίρειο Μόσχευμα

Αύξηση οστού

Η απόδοση των υλικών οστικού μοσχεύματος καθορίζεται κυρίως από τη λειτουργία τους ως μήτρα για την οστική εσωτερική ανάπτυξη (οστεοαγωγιμότητα).

Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την οστεοαγωγιμότητα:Το υλικό της επιφάνειας πρέπει να ευνοεί τη συσσώρευση των οστεοβλαστών και κύτταρα οστεοπρογενιτικών

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μια διασυνδεδεμένη πορώδη δομή για να καταστεί δυνατή την ανάπτυξη των κυττάρων και των νέων αιμοφόρων αγγείων, ειδικότερα στο milli και στο micro φάσμα

Υλικά με μεγάλη, και ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια Διασυνδέονται με την προαγωγή της κυτταρικής προσκόλλησης

Το αυτογενές σπογγώδες οστούν διαθέτει μια ιδανική οστεοαγώγιμη δομή 4,8 εξαιτίας της αυξημένης πορώτητας του (50 – 90%). Αυτό δίνει τη δυνατότητα για αναγέννηση του ελαττωματικού οστού χωρίς να έχουμε πρωημη απορρόφηση

Κλινικά ευεργετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται σήμερα με υλικά φυσικής προέλευσης (ζώο ή άνθρωπος).Καθώς αυτά τα υλικά δεν είναι αυτογενή, οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ασφαλείας, όπως βιοσυμβατότητα και στειρότητα.

Οι μέθοδοι παρασκευής με στόχο τη διατήρηση του κολλαγόνου που περιέχεται στο οστό έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να απομακρύνουν ενδεχόμενα ανοσογόνα στοιχεία όπως υπολειμματικά κύτταρα και DNA από τη μήτρα του οστού

Για τον λόγο αυτό η παραγωγή υλικού μοσχεύματος απο φυσικό οστό επιτυγχάνει την απομόνωση των φυσικών οστικών υλικών (υδροξυαπατίτη ασβεστίου). Σήμερα το αποπρωτεϊνωμένο οστό βοοειδών (DBBM) αποτελεί το πρότυπο για ενδοστοματική επαύξηση των οστών.

Κατά την παραγωγή, βιολογικά στοιχεία αφαιρούνται και το υλικό της μήτρας των οστών δέχεται θερμική επεξεργασία. Οι μορφολογικές ιδιότητες του οστού επηρεάζονται ανάλογα με τη θερμοκρασία επηρεάζοντας έτσι την κλινική απόδοση (DBBMnat εναντίον DBBMsin).

Σε σύγκριση με αυτογενούς οστούν, Το DBBM παρουσιάζει μια αργή in-vivo επαναρρόφηση . 12 Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής. Η θερμική επεξεργασία κάνει την κρυσταλλική δομή του ορυκτού, πράγμα που σημαίνει ότι διαλύεται πολύ αργά υπό φυσιολογικές συνθήκες

Η αργή επαναρρόφηση είναι επιθυμητή σε πολλές περιπτώσεις ως μια γρήγορη αυτογενής οστική απορρόφηση που οδηγεί πάντα σε επικίνδυνη σημαντική απώλεια του επαυξημένου όγκου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει αισθητικά και λειτουργικά Θέματα

Ως εκ τούτου, σε όλο τον κόσμο οι περισσότερες ενδοστοματικές θεραπείες αναγέννησης. Πλέον διεξάγονται με DBBM και όχι με αυτογενές οστό .14-16
Το μόσχευμα είναι ένα φυσικό, μεταλλοποιημένο υλικό αύξησης οστού κατασκευασμένο από αποπρωτεϊνωμένο σπογγώδες οστό χοίρου

Λόγω της προέλευσης του , το μόσχευμα είναι δομικά παρόμοιο με τον ανθρώπινο ιστό σε σχέση με άλλα μόσχευματα.17,18 γενικά το προϊόντα απο χοιρινό έχουν υψηλή βιοσυμβατότητα .17 Χάρη στην πατενταρισμένη κατασκευή του, τα δυνητικά ανοσογόνα οργανικά στοιχεία απομακρύνονται πολύ αποτελεσματικά ενώ το η φυσική δομή του υλικού συντηρείτει άριστα.

Οφέλη
  • Βέλτιστη διατήρηση του όγκου. Εγγενής φυσική δομή του σπογγώδους οστού του χοίρου που εξασφαλίζει σταθεροποίηση του ελαττώματος και βελτιώνει την αναγέννηση των οστών
  • Αυξημένη αποδοτικότητα. Υψηλότερο πορώδες επίπεδο που βελτιώνει την κλινική εμφάνιση
  • Ασφαλές & βιοσυμβατό. Βελτιστοποιημένη ασφάλεια και βιοσυμβατότητα χάρη στο συνδυασμό της χοίρειας προέλευσης και μια άκρως αποτελεσματικής προετοιμασίας
Ενδείξεις

Το μόσχευμα ως θεραπευτική επιλογή για την επιτυχή αύξηση οστών σε οδοντιατρικές και OMS χειρουργικές επεμβάσεις

Το μόσχευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ακόλουθες ενδείξεις:

  • Αύξηση των περι-εμφυτευματικών ελαττωμάτων (Π.χ. διάνοιξη των ελαττωμάτων γύρω από τα εμφυτεύματα)
  • Πλήρωση των μετεξακτικών φατνίων
  • Ανύψωση ιγμορείου
  • Αύξηση ή ανακατασκευή της φατνιακής ακρολοφίας (Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση “GBR» – π.χ., πλευρικές / οριζόντια αύξηση)
  • Πλήρωση των ελαττωμάτων των οστών (Π.χ., μετά από Ακρορριζεκτομή ή κυστεκτομή)
  • Πλήρωση των περιοδοντικών ελαττωμάτων των οστών (Π.χ., διοστέϊνου ή διχασμού ελαττώματα)
Βέλτιστη διατήρηση το όγκου

Η φυσική δομή εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση των ελαττωμάτων και τη βελτίωση της αναγέννησης των οστών Χάρη στην πατενταρισμένη διαδικασία παρασκευής, Τα οργανικά υλικά απομακρύνονται αποτελεσματικά, και η μεταλλικη δομή των οστών δεν αλλοιώνεται από τη φυσική του κατάσταση.

Η διαδικασία προετοιμασίας είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί την φυσική μορφολογία των οστών του χοίρου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα τραχιάς επιφάνειας της μορφολογίας του. Ως εκ τούτου, το μόσχευμα έχει υψηλότερη έκταση ειδικής επιφάνειας από ό, τι τα περισσότερα υλικά αντικατάστασης οστών βοοειδών που χρησιμοποιούνται κλινικά σήμερα. Η ειδική επιφάνεια της περιοχής της οστικής μήτρας των βοοειδών που υποβάλλονται σε υψηλές θερμοκρασίες για να γίνουν πορώδη είναι πάνω από εκατό φορές μικρότερες από τις Graft.20

Αυτή η σημαντική διαφορά στην μορφολογία της επιφάνειας μπορεί να γίνει αντιληπτή σε υψηλής ανάλυσης μικροσκοπία ηλεκτρονίων (SEM) εικόνες.19,20 Ενώ η μήτρα των οστών μοσχεύματος και φυσικά βοοειδών είναι εξαιρετικά πορώδη με μορφολογικές δομές σε nano επίπεδο, Το πορώδες DBBM παρουσιάζει μια αλλαγμένη επιφανειακή δομή με λιγότερους πόρους και το μεγαλύτερα μεγέθη κόκκων . Η “εξομάλυνση” των πολύ μικρών και νανο δομών, σημαντικές για την προσκόλληση των κυττάρων, μπορεί να παρατηρηθούν.7 στην επιφάνεια του υλικού

Το κλινικό δυναμικό του μοσχεύματος έχει επιβεβαιωθεί σε in vivo προκλινική μελέτη. σε κρανίο κουνελιού ελαττώματα πληρώθηκαν με μόσχευμα (the graft ) ή φυσικό DBBM και καλύφθηκαν με απορροφήσιμες μεμβράνες κολλαγόνου.

Η επούλωση αξιολογήθηκε με ιστομορφομετρική ανάλυση. Ως ομάδα ελέγχου, χρησιμοποιήθηκαν ελαττώματα χωρίς θεραπεία. Σαν αποτέλεσμα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο υλικών κατα την πλήρωση των ελαττωμάτων και τη διατήρηση του όγκου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, δεν καταγράφηκαν ασυνήθιστες επιπλοκές για κάθε ομάδα.
σε 2 εβδομάδες παρατηρήθηκαν εσωτερική ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων και του συνδετικού ιστού, καθώς και η αναγέννηση του ανώριμου οστού
Στην 8η εβδομάδα, ένας μεγάλος αριθμός των οστεοβλαστών και νέου οστού παρατηρήθηκαν γύρω στο υλικό αύξησης ιδίως για το μόσχευμα. Ταυτόχρονα, η ποσότητα των υπολειμματικών σωματιδίων ήταν χαμηλότερη για το μόσχευμα από ό, τι για DBBM

Ασφαλές και Βιοσυμβατό

Βέλτιστη ασφάλεια και υψηλή βιοσυμβατότητα Ο συνδυασμός της χοίρειας προέλευσης με το υψηλό επίπεδο καθαρότητας επιτρέπει προβλέψιμη ανάπτυξη των οστών χωρίς να διακινδυνεύεται μια ανοσογόνος αντίδραση λογω της μορφολογίας του και της συμβατότητας του με τον ανθρωπο το (the graft) είναι ιδανική λύση

Αυτό παρέχει ιδανικές συνθήκες για βελτιωμένη βιοσυμβατότητα και αναγεννητική ικανότητα ιδιαίτερα σε σύγκριση με ιστό βοοειδών. Επιπλέον, λόγω της χοίρειας προέλευσης του οστού,τυχόν πιθανοι κινδύνοι υπαρξης της ΣΕΒ (σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια) ή ασθένεια Creutzfeldt-Jakob είναι ανυπαρκτοι .24 Χάρη στην εξαιρετικά αποτελεσματική, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασία κατασκευής, το μόσχευμα είναι επίσης εντελώς απαλλαγμένο από οργανικά συστατικά που θα μπορούσαν να είναι μια πιθανή αιτία της μόλυνσης ή ανοσολογικής αντίδρασης.

Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του σύγχρονου καθαρισμού έχει γίνει εμφανής σε ανάλυση ενός υπολείμματος πρωτεΐνης όπου το μόσχευμα επέδειξε περιεκτικότητα αμινοξέων 30 φορές χαμηλότερη από εκείνη του του πρότυπου φυσικού προιόντος .20 απο οστικό μόσχευμα βοοειδών